Echtscheiding advocaat: voor familierecht en mediation

Adviesgesprek?

Bel voor kosteloos adviesgesprek: 076-525 35 35

 

Echtscheiding advocaat: voor familierecht en mediation

Op ons advocatenkantoor te Breda houden echtscheidingsadvocaten mrs. Van Berckel-van der Rijken en Van Alphen zich veelvuldig bezig met het personen- en familierecht. Zij hebben binnen dit rechtsgebied als echtscheiding advocaat dan ook uitgebreide kennis en ervaring opgedaan.

Mr. Van Berckel-van der Rijken is als lid van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) zelf een gespecialiseerd familierechtadvocaat en alom gerespecteerd echtscheiding advocaat.

Meer informatie van uw advocaat echtscheiding

Een herkenbaar onderdeel van het personen- en familierecht is de echtscheiding. Onze advocaten zijn met recht specialist in echtscheidingen. Voor meer informatie over onze dienstverlening als gespecialiseerde advocaten in echtscheiding, verwijzen we naar het kopje echtscheiding en scheidingsbemiddeling.

Het personen- en familierecht omvat nog zoveel meer dan enkel echtscheidingen, denk aan:

  • De naam van u en uw kinderen, die soms gewijzigd moet worden.
  • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap, met al haar rechten en plichten. Zowel bij gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden.
  • Verbreking van samenwoning indien geen sprake is van een huwelijk. De regels zijn dan soms anders dan bij gehuwden.
  • Afstamming. Het juridisch vaderschap en de erkenning van minderjarigen.
  • Adoptie, zowel van buitenlandse als binnenlandse kinderen. Ook stiefouderadoptie.
  • Het gezag over minderjarige kinderen, dat bij één of beide ouders rust maar soms (tijdelijk) wordt overgenomen door derden. Denk dan aan
  • Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of zelfs ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Ingrijpende gebeurtenissen waarbij de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg betrokken zijn. Momenten waar u misschien liever niet alleen voor staat.
  • Het recht op omgang en informatie tussen ouders en hun kinderen.
  • Alimentatie c.q. levensonderhoud voor ex-partners en kinderen. Niet alleen van belang bij (echt)scheiding, maar ook daarna nog vaak van groot belang. Omstandigheden wijzigen immers voortdurend, een reden waarom uw alimentatie mogelijk moet worden aangepast.
  • Curatele, mentorschap en onderbewindstelling van meerderjarigen.

Echtscheidingsadvocaten in Breda

Wenst u rechtsbijstand van een advocaat die gespecialiseerd is in echtscheiding of één van de familierecht onderwerpen? Dan staan wij u graag terzijde, zowel voor vakkundig advies als voor een procedure of bemiddeling. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze manier van werken.
Tijdens ons eerste kennismakingsgesprek te Breda besteden wij daar veel aandacht aan. De echtscheidingsadvocaten brengen dan samen met u uw situatie en (rechts)vraag in beeld. De helft van de duur van het eerste gesprek brengen wij niet in rekening. Zo kunt u vrijblijvend zien wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. In het gesprek leggen wij u ook graag de diverse mogelijkheden van vergoeding van onze rechtsbijstandskosten uit. Er is meer mogelijk dan u denkt. Neem per e-mail contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken of bel 31 (0)76 525 35 35.