Cliënttevredenheid

Adviesgesprek?

Bel voor kosteloos adviesgesprek: 076-525 35 35

 

Wij verzoeken u om uw naam en adres in te vullen. Indien u er echter de voorkeur aan geeft om dit formulier anoniem in te vullen, dan kunt u deze vraag ook onbeantwoord laten.

Naam

Adres

Postcode/plaats

Email

Verwezen via

Hieronder volgen een aantal vragen over de werkzaamheden van ons kantoor. Indien u een onderdeel aanmerkt met ‘onvoldoende’ of ‘matig’, wilt u dit dan onder aan het formulier nader toelichten?

Als laatste vragen wij u graag om met een rapportcijfer tussen 0 en 10 een algemeen oordeel te geven over de dienstverlening door Kessels Hanssen t’Sas advocaten.
Cijfer

Hieronder geven wij u ook nog de gelegenheid aanvullende opmerkingen te maken:
Opmerkingen

Hartelijk dank voor uw medewerking.