Advocaten

Adviesgesprek?

Bel voor kosteloos adviesgesprek: 076-525 35 35

 

Advocaten

 Mr. F.J.C.M. (Frank) Kessels VAAN

Advocaat sinds: 1977
Afgestudeerd: Leiden 1976
Rechtsgebieden: Arbeids-(conflicten)recht, ontslagrecht
Lidmaatschappen:
- Vereniging van arbeidsrechtadvocaten Arrondissementen ’s-Hertogenbosch en Breda
- (Nederlandse) Vereniging voor Arbeidsrecht (Specialisten)
- Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Frank Kessels

Frank Kessels heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden zijn opleiding Handelsrecht genoten gekoppeld aan een specifieke specialisatieopleiding in het Arbeidsrecht. In 1977 werd hij beëdigd  als advocaat.

Hij is mede oprichter van het kantoor Kessels Hanssen t’Sas advocaten  en heeft zich van meet af aan toegelegd op het uitbouwen van de arbeidsrechtpraktijk in brede zin. De praktijk van Frank bestaat enkel uit het behandelen van arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Zijn bijzondere know how op het gebied van het arbeidsrecht en de wijze waarop hij in de praktijk zijn kennis op een analytische wijze weet toe te passen, wordt alom geprezen. Collega advocaten in het arrondissement Breda,  hebben Frank in een ter zake gehouden enquete, gekwalificeerd als beste arbeidsrechtadvocaat in het Arrondissement Breda.

Als bijzonderheid heeft te gelden dat in zijn praktijk de nadruk ligt op het bijstaan van werkgevers. Echter de belangenbehartiging voor werknemers ontbreekt niet. Daarmee bereikt Frank de meest optimale balans om zowel de werkgever als de werknemer  optimaal te kunnen adviseren en begeleiden bij gerezen arbeidsrechtelijke problematiek.

E-mail: kessels@khsadvocaten.nl

 

—————————————————————————————————————

 Mr. L.J.A.M. (Léon) Hanssen LSA

Advocaat sinds: 1979
Rechtsgebieden: aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht, gezondheidsrecht, faillissementsrecht, rechtshulp psychiatrie, medische aansprakelijkheid
Nevenfunkties:
Rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank  Oost Brabant, 
voorzitter BOPZ commissie Orde van Advocaten Breda, klachtencommissie Koninklijke Visio, voorzitter klachtencommissie Buro Maks, klachtencommissie Frenckencollege Oosterhout,  commissie peer review BOPZ

Lidmaatschappen:
- Vereniging LetselschadeAdvocaten LSA
- Vereniging Advocaten Slachtoffer Personenschade ASP
- Werkgroep Arts en Advocaten WAA
- netwerk whiplashadvocaten

Léon Hanssen

Léon is een gedreven en betrokken advocaat die is afgestudeerd in het gezondheidsrecht. De mens in het recht staat voor hem centraal. Hij streeft er naar dat betrokkene krijgt waar hij recht op heeft. Niet meer en niet minder. In de meeste gevallen lukt het hem dat doel te bereiken zonder een gerechtelijke procedure.

In dat kader staat hij al meer dan 30 jaren voornamelijk mensen bij die als gevolg van een ongeval of medische fout lichamelijke en/of psychische schade ondervinden.

Daarnaast heeft hij veel ervaring met de rechtspositie van mensen die vanwege een lichamelijke en/of psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking al dan niet gedwongen zijn aangewezen op zorg en begeleiding door een zorgverlener. Hij is een van de eerste die als letselschadeadvocaat aan de Grotius Academie afstudeerde en sindsdien is hij lid van de specialistenverenigingen LSA, ASP en WAA. Léon is voorzitter van diverse klachtencommissies in de gezondheidszorg en Rechter plv in de rechtbank Oost Brabant.

Op de werkzaamheden van Léon is geen vast uurtarief van toepassing. In bijna alle gevallen komen de rechtsbijstandskosten als een onderdeel van de schade voor rekening van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij of de overheid.

 

E-mail: info@khsadvocaten.nl
—————————————————————————————————————

 Mr. A.J. (Arjan) van der Knijff  INSOLAD

Advocaat sinds: 2000
Afgestudeerd: Utrecht 1998 (recht en economie), 2000 (economisch publiek en bedrijfsrecht)
Rechtsgebieden: ondernemingsrecht, contractenrecht, intellectuele eigendomsrecht, faillissementsrecht
Lidmaatschappen:

- aspirant lid Insolad (specialisatievereniging voor faillissementsrecht)
Nevenfucties:
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg

Arjan van der Knijff

Arjan is in 1999 afgestudeerd in Recht en Economie en in Economisch publiek en bedrijfsrecht.  Hij is sinds 2000 actief voor kessels Hanssen t’Sas.  Arjan is goed ingevoerd in het algemene handelsrecht en ondernemingsrecht en heeft in het bijzonder verstand van al wat met faillissementen, financieringen en zekerheden en financiële producten van doen heeft.  Hij is lid van Insolad, de specialisatievereniging voor faillissementsrecht en wordt ook met regelmaat door rechtbanken benoemd als curator. Daarnaast treedt hij ook op voor banken en ondernemers die met curatoren van doen hebben en ondernemers in slechts weer situaties. Hij ziet dus beide kanten van de medaille wat maakt dat hij een afgewogen oordeel kan maken.

Arjan is praktisch ingesteld; de klant heeft een probleem en wil dat het opgelost wordt. Dat is waarvoor de advocaat op aard is. Dat staat dus ook centraal. Daarbij wordt flexibel meegedacht. Vaak is een regeling een goede oplossing, maar in andere moet er gewoon hard geprocedeerd worden. Arjan kan helder adviseren wat in de gegeven situaties de beste oplossing is en ook in procedures het maximale voor zijn klanten er uit slepen. Zo wordt maatwerk geleverd.

Arjan is in juridisch opzicht een schaker die vooruit kan denken. In professioneel opzicht beheerst hij zijn materie en houdt uiteraard alle relevante ontwikkelingen op zijn vakgebied zeer goed bij. Dat is voor hem een absolute ‘must’. Immers, zijn kennis en vaardigheid is zijn gereedschap.  Arjan hecht aan klanten die meedenken. Als team bereik je de beste oplossingen. Het gaat immers om u en de oplossing van uw probleem.

E-mail: knijff@khsadvocaten.nl
—————————————————————————————————————

 Mr. H.J.P.M. (Mirelle) van Berckel – van der Rijken re  vFAS

Advocaat sinds: 2001
Afgestudeerd: Utrecht 1994
Rechtsgebieden: familierecht (mediation) en aansprakelijkheidsrecht
Lidmaatschappen:
-
Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)

 

 

 

- (aspirant)lid Letselschadeadvocaten (LSA)
Nevenfunctie: Juridisch Adviseur bij Stichting Hulp en Recht

Mirelle van Berckel

Mirelle is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is lid van de Vereniging van Familierecht advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en heeft de specialisatie-opleidingen op zowel het juridische- als het bemiddelingsvlak met succes afgerond.

Voordat Mirelle de overstap maakte naar de advocatuur was zij werkzaam als letselschade-expert, in dienst van een landelijk werkend letselschade expertise-bureau. Na haar beëindiging als advocaat in 2002 heeft zij zich in eerste instantie ook met name met het aansprakelijkheidsrecht en de letselschade-zaken bezig gehouden. In de loop van de jaren is er een verschuiving ontstaan naar het familierecht. Nog altijd is Mirelle aktief in letselschadezaken, maar in hoofdzaak voert zij haar praktijk in het familierecht.

In beide soorten zaken gaat het om de mens achter de zaak. En dat is precies wat Mirelle zo aanspreekt.

Mirelle is een ervaren familierecht advocaat die haar cliënten met veel plezier en deskundigheid bijstaat. U kunt (als ondernemer of als particulier) bij haar terecht voor echtscheidings-mediation maar ook voor een zaak waarbij tussen partijen een procedure wordt gevoerd.  Mirelle zal er voor de cliënt zijn, met een eerlijk advies over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

E-mail: berckel@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

 M.H. (Marco) den Otter

Advocaat sinds: 1996
Afgestudeerd: Erasmus Universiteit Rotterdam 1994
Rechtsgebieden: ondernemingsrecht, internationaal recht, financiering en zekerheden, contractenrecht (waaronder koop, huur, lease en agentuur)
Bijzonderheden: mr. Den Otter heeft de post-doctorale Grotius specialisatie opleiding Financiering & Zekerheden gevolgd.

Marco den Otter

Marco studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en ontving in 1994 zijn bul.

Na zijn studie specialiseerde hij zich eerst vanuit een algemene praktijk en later vanuit een ondernemingsrechtelijke praktijk in het ondernemingsrecht waaronder sinds 2006 financiering en zekerheden waarvoor hij een Post-doctorale specialisatie opleiding volgde.

Hij heeft gewerkt aan diverse complexe transacties en projecten. Zijn voornaamste werkzaamheden bestaan uit ondernemingsrecht, contractenrecht (waaronder koop, huur, lease en agentuur), financieringen (inclusief het bijstaan i.v.m. de beëindiging daarvan), zekerheden, herstructureringen, fusie en overnames, joint ventures, legal opinions, aandeelhoudersovereenkomsten, personenvennootschapsrecht, opstellen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en B2B incasso’s. Ook voert hij juridische procedures op deze gebieden.

Marco reikt u de beste juridische oplossingen aan in directe, duidelijke en eerlijke taal. Hij is in alle opzichten verfrissend daadkrachtig, tegen een scherp tarief. Zo weet u precies waar u aan toe bent en kunt u de juiste keuzes maken. Dat is de topkwaliteit van doordacht advies, waar u als ondernemer daadwerkelijk iets aan heeft. Marco staat u op juridisch gebied bij, zodat u het succes van uw bedrijf kunt optimaliseren.

E-mail: denotter@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

 Mr. M. (Marjolijn) van Alphen VAAN

Advocaat sinds: 2006
Afgestudeerd: Tilburg 2006
Rechtsgebieden: arbeidsrecht, familierecht, algemene praktijk
Lidmaatschappen:
- Vereniging Arbeidsrechtadvocaten ’s-Hertogenbosch en Breda
- Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Bijzonderheden: mr Van Alphen heeft de post-academische opleiding Arbeidsrecht
(PALA) Cum Laude afgerond

Marjolijn van Alphen

Marjolijn is in 2006 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is sindsdien verbonden aan Kessels Hanssen t’Sas Advocaten.  In 2011 heeft Marjolijn de PALA (Post Academische Leergang Arbeidsrecht) cum laude afgerond. Marjolijn is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland) en de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten ’s-Hertogenbosch en Breda.

Naast het arbeidsrecht is Marjolijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Op het gebied van arbeidsrecht staat Marjolijn zowel werkgevers als werknemers bij in alle voorkomende arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals ontslag, ziekte, arbeidsconflicten, werknemersconcurrentie of de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Marjolijn heeft een gecombineerde advies- en procespraktijk.

In het personen- en familierecht heeft Marjolijn ruime ervaring opgedaan in echtscheidingen en beëindiging van omgehuwde samenleving, inclusief de vermogensrechtelijke afwikkeling. Daarnaast houdt zij zich bezig met kwesties op het gebied van alimentatie, gezag en omgang.

Marjolijn realiseert zich dat een juridisch geschil, of het nu zakelijk of privé betreft, altijd ingrijpend is. Zij zal daarom steeds aftasten of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort, zodat partijen elkaar niet in de rechtszaal hoeven te treffen. Mochten onderhandelingen echter geen bevredigend resultaat opleveren of mocht een zaak niet geschikt zijn voor een regeling, dan schuwt Marjolijn een procedure niet. Zij realiseert het  voor u beste resultaat.

E-mail: alphen@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

 Mr. J. (Janouk) Kloosterboer

Afgestudeerd: Tilburg 2011
Rechtsgebieden: Intellectueel Eigendomsrecht & ICT

Janouk Kloosterboer

Janouk Kloosterboer voltooide haar studie Rechtsgeleerdheid in juli 2011 aan de Universiteit van Tilburg. Zij studeerde af bij prof. mr. W.A. (Willem) Hoyng aan de vakgroep intellectueel eigendomsrecht en schreef haar scriptie over het auteursrecht op graffiti en de vernietiging van kunst.
Na een rondje rond de wereld begon Janouk haar advocaatstage bij QuestIE en werd zij gedreven opgeleid door IE-specialist en rechter-plaatsvervanger mr. R.M. (Rutger) van Rompaey.

Vanaf maart 2014 is Janouk als junior partner verbonden aan Kessels Hanssen t’Sas advocaten. Zij richt zich met een frisse blik op ondernemers, de creatieve industrie en het innovatieve MKB en procedeert en adviseert op alle gebieden van onder meer het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen, modellenrecht, octooirecht, reclamerecht, portretrecht en internetrecht.

Naast haar avontuurlijke advocatuurlijke werkzaamheden is Janouk gastdocente auteurs- en portretrecht aan de kunstacademie (AKV St. Joost) te Breda en de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek in Tilburg. Verder bekleedt Janouk een bestuursfunctie bij Stichting KOP.

E-mail: kloosterboer@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

 Mr. M. (Madelon) Beljaars

Advocaat sinds: 2008
Afgestudeerd: Tilburg 2007
Rechtsgebieden: aansprakelijkheidsrecht, letselschade, algemene praktijk

Madelon Beljaars

Madelon is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar studie is zij als juridisch medewerker in de advocatuur  werkzaam geweest . Madelon heeft tijdens haar studie ook nog twee jaar werkervaring opgedaan op de universiteit, waar zij diverse onderzoekers  bij hun werkzaamheden ondersteund heeft.

Na een wereldreis is Madelon vervolgens in 2008  bij Kessels Hanssen ’t Sas Advocaten aan de slag gegaan. Madelon specialiseert zich op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en letselschaderecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met de algemene praktijk.

Madelon is lid van de Jonge Balie in Breda en heeft in 2011 het Jonge Balie Congres georganiseerd.

De aanpak van Madelon is een pragmatische maar waar nodig, zal zij een procedure  niet uit de weg gaan. Zij zal zich tot het maximale inspannen om voor u het hoogst haalbare resultaat te behalen.

E-mail: beljaars@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

 Mr. A.N. (Alexander) Gras

Advocaat sinds: 2012
Afgestudeerd: Nijmegen 2011
Rechtsgebieden: handelsrecht, faillissementsrecht, algemene praktijk

Alexander Gras

Nadat Alexander in 2011 zijn Master Handels en Economisch Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen met genoegen heeft afgerond, is hij in 2012 als advocaat bij Kessels Hanssen t’Sas Advocaten  begonnen. Alexander adviseert en procedeert voor ondernemers in het MKB en particulieren in handelsgeschillen en aanverwante rechtsgebieden.

Tijdens zijn studietijd heeft Alexander meerdere Bestuursfuncties in verschillende verenigingen vervuld. In deze periode heeft Alexander ervaren dat goede communicatie noodzakelijk is voor het bereiken van de beste oplossing voor elk specifiek geval. Daarom hecht Alexander veel waarde aan nauw contact met zijn cliënten, zodat  het beste resultaat behaald kan worden.

In zijn vrije tijd ondervindt Alexander als fanatiek wielrenner dat een goede voorbereiding en doorzettingsvermogen de sleutel tot succes is. Een ervaring waarvan hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden de vruchten plukt.

E-mail: gras@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

M.P.J.A. (Marion) van Huizen

Juridisch medewerker Buro letselschade

E-mail: huizen@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

H.C.D.B.M. (Hélène) Lips

Faillissement medewerker

E-mail: lips@khsadvocaten.nl

—————————————————————————————————————

Y.L.T. (Yvonne) van Dijck

Faillissement medewerker

E-mail: dijck@khsadvocaten.nl